Bestuur & Helpende Handen

Tennisvereniging Rijshaeghe wordt volledig bestuurd door vrijwilligers. Het bestuur dient altijd uit een oneven aantal personen te bestaan.

Sinds 2024 bestaat het bestuur uit de volgende leden:

  • Voorzitter: Brenda Blok
  • Secretaris & vicevoorzitter: Astrid Beentjes
  • Penningmeester & ledenadministrateur: Wendy van der Kruk

Bij tennisvereniging Rijshaeghe hebben we geen vaste commissies, zoals er bij andere verenigingen vaak wel zijn. Wij hebben een klein team van vrijwilligers die zich structureel of incidenteel inzetten om diverse activiteiten te organiseren: de Helpende Handen.

Sommige vrijwilligers zijn actief voor het reilen en zeilen rond de KNLTB-competities, sommigen voor de Onderlinge Zondagcompetitie en anderen zetten zich indien gewenst in bij de diverse toernooien en andere activiteiten die georganiseerd worden.

Algemene Ledenvergadering

Eén keer per jaar, op een donderdagavond halverwege januari/februari, vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Tijdens deze vergadering wordt het afgelopen jaar besproken (door middel van het jaarverslag, de balans en de winst- en verliesrekening) en wordt er naar het aankomende jaar gekeken (door middel van de begroting, het aanstellen van bestuur en commissies).

Daarnaast worden belangrijke grote wijzigingen besproken en is dit het uitgelezen moment voor leden om vragen te stellen aan het bestuur. Ieder lid van Rijshaeghe is welkom om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering.

Bekijk de stukken van de ALV van donderdag 8 februari 2024:

Dit zijn onze vrijwilligers!

Ben jij benieuwd op welke manier onze vrijwilligers actief zijn en wil jij meer weten over de leden die het voor jou mogelijk maken om aan diverse competities en andere activiteiten deel te nemen?
Lees nu de interviews (afgenomen in juni 2020, ter ere van de nieuwe website)!

Brenda Blok

Functie in 2024
Voorzitter & VCL
— —

Functie binnen vereniging in 2020
Lid Technische Commissie & VCL

Hoe lang tennis je?
De exacte datum weet ik echt niet meer, maar vanaf mijn jeugd in ieder geval. Na een onderbreking van enkele jaren, vanwege een hardnekkige blessure, heb ik uiteindelijk het tennis weer opgepakt. Ik ben er ooit begonnen en speel nog steeds bij TV Rijshaeghe.

Op welke dagen ben jij meestal op het tennispark te vinden?
Op dinsdag voor de onderlinge (mix-)competitie en soms op donderdag om vrij te spelen. Zaterdag tijdens de KNLTB Voor- en Najaarscompetitie en zondag tijdens de onderlinge zondagcompetitie.

Wat doe jij zoal als vrijwilliger voor TV Rijshaeghe?
Ik ben nog niet zo heel lang vrijwilliger binnen de Technische Commissie. Het is de bedoeling dat ik me ga bezighouden met de indeling van de KNLTB Voor- en Najaarscompetitie. Tijdens competitiedagen zal ik als VCL aanwezig zijn op het park om onder andere de teams te verwelkomen. Daarnaast vind ik het leuk om te helpen bij het organiseren van activiteiten en toernooien.
Samen met Astrid heb ik de nieuwe website gemaakt.

Hoe lang ben je lid van TV Rijshaeghe?
Al zo lang dat ik het niet eens precies weet.

 

Astrid Beentjes

Functie in 2024
Secretaris & vicevoorzitter
— —

Functie binnen vereniging in 2020
Secretaris & vicevoorzitter

Hoe lang tennis je?
Ik heb in mijn jeugd van mijn 8e tot 18e gespeeld in Noord-Holland. Na een pauze van 10 jaar ben ik zeven jaar geleden weer begonnen toen ik bij TV Rijshaeghe terecht kwam.

Op welke dagen ben jij meestal op het tennispark te vinden?
Op dinsdag en donderdag om vrij te spelen. Zaterdag tijdens de KNLTB-competitie en zondag tijdens de onderlinge zondagcompetitie. Een enkele keer speel ik ook vrij op maandag, woensdag of vrijdag.

Wat doe jij zoal als vrijwilliger voor TV Rijshaeghe?
Ik verzorg de maandelijkse nieuwsbrief, sociale media, website en posters. Voor vergaderingen (met park, tennisschool en horeca; met alle vrijwilligers; voor de algemene ledenvergadering) stel ik de agenda op en maak de notulen. Ik beheer de inkomende e-mail en breng de andere vrijwilligers op de hoogte als zij actie op mailtjes moeten ondernemen. Sinds vorig jaar organiseer ik de Clubkampioenschappen in samenwerking met een van de andere vrijwilligers.
Samen met Brenda heb ik de nieuwe website gemaakt.

Hoe lang ben je lid van TV Rijshaeghe?
Zeven jaar.

 

Wendy van der Kruk

Functie in 2024
Penningmeester, Ledenadministrateur & VCL
— —

Functie binnen vereniging in 2020
Penningmeester, Ledenadministrateur & VCL

Hoe lang tennis je?
Ik tennis vanaf mijn 20ste jaar en doe dit al die tijd al bij TV Rijshaeghe.

Op welke dagen ben jij meestal op het tennispark te vinden?
Ik speel meestal op woensdag en donderdag vrij. Daarnaast speel ik op de zaterdag de KNLTB Voor- en Najaarscompetitie. Als er geen competitie is, probeer ik altijd nog wel op de zaterdag of zondag vrij te tennissen en tegenwoordig ook af en toe Padel.

Wat doe jij zoal als vrijwilliger voor TV Rijshaeghe?
Bij activiteiten die de vereniging organiseert ondersteun ik. Dit kan zijn op de zaterdag tijdens de KNLTB-competitie de teams te verwelkomen en de ballen uit te delen, tot het zorgen voor cupcakes voor het Pink Ribbontoernooi. Als er handjes nodig zijn, probeer ik waar nodig te ondersteunen. Daarnaast zorg ik dat de facturen worden betaald en incasseer ik de bijdrage van de verenigingsbijdrage welke 1x per jaar door jullie als leden moeten worden betaald.

Hoe lang ben je lid van TV Rijshaeghe?
Zo lang ik tennis.

 

Heleen Vennik

Functie in 2024
Helpende Hand
— —

Functie binnen vereniging in 2020
Lid Technische Commissie & VCL

Hoe lang tennis je?
Ik speel al vanaf mijn jeugd op Tennispark Welgelegen. Na een pauze (i.v.m. zwangerschappen) ben ik rond mijn 40e weer gaan tennissen.

Op welke dagen ben jij meestal op het tennispark te vinden?
In het weekend om vrij te spelen. Zaterdag tijdens de KNLTB competitie en zondag tijdens de onderlinge zondagcompetitie.

Wat doe jij zoal als vrijwilliger voor TV Rijshaeghe?
Toen mijn dochters gingen tennissen, waren er vrijwilligers nodig en ben ik in de jeugdcommissie gestapt. Dat heb ik ongeveer tien jaar gedaan: competitie, mini’s, mentorschappen, Paashazentoernooi, onderlinge zondagmiddagcompetitie voor de jeugd, weekendje Ardennen.
Daarna ben ik overgestapt naar de senioren om diverse activiteiten (koninginnenachtoernooi, fietstochten etc.) te organiseren.
Tegenwoordig probeer ik zoveel mogelijk de andere vrijwilligers te ondersteunen bij diverse activiteiten.
Ik regel, vooral samen met Petra en Brenda, de KNLTB Voor- en Najaarscompetitie en hou ervan toernooitjes en andere activiteiten te organiseren.

Hoe lang ben je lid van TV Rijshaeghe?
Ik denk bijna 30 jaar.

 

Petra van Asten

Functie in 2024
Helpende Hand
— —

Functie binnen vereniging in 2020
Voorzitter Technische Commissie & VCL

Hoe lang tennis je?
Heel lang. Weliswaar met een paar onderbrekingen. Ik denk dat ik 18 was toen ik voor het eerst een stap op de tennisbaan zette.

Op welke dagen ben jij meestal op het tennispark te vinden?
Op woensdag en zondag om vrij te spelen. Vrijdagavond en zaterdag tijdens de KNLTB-competitie om deze in goede banen te leiden en soms val ik dan ook in. En zondag tijdens de onderlinge zondagcompetitie.

Wat doe jij zoal als vrijwilliger voor TV Rijshaeghe?
Ik regel, vooral samen met Heleen en Brenda, de voor- en najaarscompetitie. Ook organiseren Heleen en ik samen het Stamppottentoernooi.
Als het nodig is help ik ook bij activiteiten die door andere leden van de TC georganiseerd worden.
Samen met de andere bestuurs- en TC-leden, besturen we de club en regelen we allerlei activiteiten.

Hoe lang ben je lid van TV Rijshaeghe?
Ik was al lid van de vereniging toen deze nog Welgelegen heette, dus ik denk al meer dan 35 jaar.